Adventsfest 2022

Traditionen tro holder vi adventsfest for alle Y’s Men, ægtefæller/ledsager og enker mandag d. 12. december i Alderslyst Sognegard. Aftenen byder på hyggeligt samvær og mulighed for at ønske hinanden en glædelig jul.

Tilbage til nyhedslisten