Donationsfest på klubbens fødselsdag

Traditionen tro markeres klubbens fødselsdag den mandag der ligger tættest på charterdatoen, i år var det 2. maj. Festen blev holdt i Y´s Men´s Genbrug på A.C. Illums Vej i Silkeborg. 35 donationsmodtager var inviteret og sammen med medlemmer, ledsagere, og andre frivillige var der 100 der spiste et spartansk måltid sammen, det var dog ikke så spartansk som for 100 år siden da Y´s Men´s bevægelsen startede, alle blev mætte.

2 år var gået med forsamlingsforbud hvor vi ikke har kunnet samles, nu skulle det være igen og alle havde glædet sig til festen. Der var også doneret pæne beløb bort i den periode.

Flaget var hejst og forventningsfulde gæster mødet op kl. 18.30. til en hyggelig aften med spisning, en festtale, sang og uddeling. Alle 35. inviterede organisationer havde mulighed for kort at fortælle hvad deres donation skulle anvendes til. For ungdomsorganisationer var det for mange de kommende sommerlejre – landslejre.

En sådan donationsfest kommer ikke af sig selv. Mange medlemmer, deres ledsagere, og frivillige har valgt at bruge en stor del at deres fritid i Genbruget, og så kan man spørge sig selv, hvad er det så der driver dem.

Det er ikke de mange penge der tjenes, men det gode sociale samvær der gør at de møder op uge efter uge. At genbruget kan generere et overskud, er selvfølgelig også fint.

Det er store beløb der bliver doneret bort og det sker efter ansøgning en gang om året. Donationerne bliver fordelt både lokalt, nationalt og globalt. 100.000 kr. gik i år til hjælp til Ukraine og her er der i den grad brug for hjælp, det er et projekt Region Danmark har iværksat.

At Y´s Men´s Genbrug år efter år kan give et så stort overskud skyldes, at vi er kendte i Silkeborg og mange betænker os med deres overflod af gode varer som tøj, nips og møbler og mange andre effekter, tak for det. Mange leverer selv, men vi har også faste afhentningsdage.  Der blev ud over hjælpen til Ukraine doneret 930.000 kr. bort.

 

Tilbage til nyhedslisten