Præsidieskifte i Alderslyst Y´s Mens Club

.

Traditionen tro er der skiftedag i alle i Y´s Mens Klubber pr. 1. juli, således også i Alderslyst Y´s Men´s Club.

Præsidiet for 2022-23 er fra venstre:

Skatmester Inger-Lis Sørensen, sekretær Søren W. Sørensen, Vice Vice præsident Orla Jensen, Vicepræsident Bo Kofoed og Præsident Kjeld Poulsen.

Tilbage til nyhedslisten