Regionsprojekt Velkommen til mit hjem

Et projekt hvor vi støtter opførelsen af et børnehus til drenge, der er tilknyttet Trinity School, Bukoba, Tanzania. Børnehusene har umådelig stor betydning for børnenes muligheder for indlæring og trivsel.

Om projektet

Regionsprojekt til støtte for Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM) hvor formålet er, at give voksne i organisationer, skoler, kirker, familier og alle andre interesserede et redskab til at tale med børn om emnet flygtninge, samt at give et fælles afsæt til kulturmødet mellem flygtningebørn og etniske danske børn.

DKM er projektbærerende og står for at gennemføre, producere og formidler projektets forskellige materialer. Folkekirkens Nødhjælp er en væsentlig bidragyder med faglighed fra arbejdet med flygtninge i nærområdet.

Projektets effekt er at flere voksne i skoler, organisationer, kirker og hjemme i familierne oplever, at de med projektets materialer, har fået en seriøs og let tilgængelig adgang til at tale med og involvere børn i modtagelsen af flygtningebørn og det efterfølgende kulturmøde Projektet skal i produktionsperioden gøres synligt, nærværende, levende og skabe motivation for Y’s Men’s klubbers medlemmer.

Mere....

Tilbage til nyhedslisten