Ansøgning om økonomisk støtte

Der kan søges en gang om året. Donationer udloddes i forbindelse med klubbens fødselsdag den 3. maj.

Ansøgningsfrist er senest den 1. februar. Herefter vil alle modtagne ansøgninger blive behandlet. Alle ansøgere vil få svar senest medio april, det gælder også ansøgninger der er modtaget tidligere på klubåret.

Kun i helt særlige tilfælde dispenseres for ovenstående dato.

 

Klubbens ansøgningsskema skal benyttes og kan hentes her>>

Mere information

Uddeling af klubbens overskud og hvem der kan søge og hvordan?

 

Se klubbens folder her..... 
 

Vi støtter det kirkelige børne- og ungdomsarbejde og andet humanitært arbejde, både lokalt, nationalt og globalt.