12 dec kl. 18:00

Adventsfest

Program følger

09 jan kl. 18:00

Klubmøde (SB)

Time of Fast

v. RDS-TOF Hans Kristian Lundsgård

Toastmaster: FR

Indledning: EM

3 minutter: AM

Servering: CJ, JB

15 jan

International Kirkedag

Fælles m Silkeborg og Balle Klubben i Hvinningdal kirke

(Se indbydelse)

23 jan kl. 19:00

Fællesmøde

Vi besøger Oasehøjskolen
Oustrupvej 14, Kjellerup

06 feb kl. 18:00

Klubmøde (VM)

Besøg af Skive Y´s Men

Toastmaster: GM

Indledning: LM

3 minutter: BS

Servering: KPO, LDO, LF

20 feb kl. 19:00

Fællesmøde

Vi besøger den nye politigård
Lillehøjvej 35

06 mar kl. 18:00

Klubmøde (SB)

Besøg af Distriktsledelsen

Valg til Præsidiet

Toastmaster: ILS

Indledning: OH

3 minutter: HN

Servering: NMS, OJV

23 mar

Teateraften

Vi skal i Det Nye Teater(Revy)
Program senere

30 mar

Byfællesmøde

Program følger

03 apr kl. 18:00

Klubmøde (VM)

Orientering om donationer

Toastmaster: IK

Indledning: AB

3 minutter: JL

Servering: OH, PAH, PED

Side 1 af 2