Y´s Mens Region Danmarks værdisæt:

I Y’s Men Region Danmark indbyder vi mennesker til at være med i et positivt fællesskab, der er baseret på en kristen livsopfattelse, og som skabes på tværs af det enkelte menneskes sociale og faglige forhold.

Vi mødes i et aktivt fællesskab/kammeratskab, fordi vi tror på, at det enkelte menneskes oplevelse af sit eget liv bliver størst i gode relationer til andre mennesker.

Vi tror på, at vi med udsyn og tjeneste for det omgivne samfund kan være med til at støtte en verden, der bygger på fællesskab, gensidig tolerance og et kristent livssyn.

Som Y’s Man er man en del af et aktivt fæl­lesskab i bevægelsen. Man har god mulighed for at udvikle personlige færdigheder og viden. Man kan skabe et netværk samtidig med, at man er en del af et større internationalt og kristent fællesskab af frivillige, der arbejder for at yde tjeneste.

Organisationen er udsprunget af KFUM -YMCA