Alderslyst Y's Men's Club:
Vi er chartret 3. maj 1975 og er en blandet klub. Vores ledsagere deltager ofte i møder og arrangementer og for øvrigt også i vores aktiviteter.

Mange af klubbens medlemmer har tidligere været aktive som ledere inden for kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, og vi er en tjenesteklub for KFUM og KFUK og FDF. Desuden støtter vi også andet arbejde af kirkelig, social og humanitær art.

Klubben ønsker at holde medlemmerne informeret om og engageret i religiøse, samfundsmæssige, kulturelle og sociale anliggender.


Desuden er det vores formål at opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale forhold, idet klubben dog altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen.
Vi ønsker at fremme et godt kammeratskab mellem klubbens medlemmer

 

Af udvalg kan nævnes:

Programudvalg, Økonomiudvalg, BFudvalg, World Outlookudvalg, Medlemsudvalg, Fællesbyudvalg, Lederprisudvalg, Cykelsponsorudvalg, Genbrugsudvalg, og bladudvalg.

Derudover nedsættes udvalg efter behov.

Alle medlemmer indgår i udvalg, der planlægger og står for klubbens aktiviteter.

 

Klubbens liv:
Vi mødes mandag i ulige uger kl. 18.00 - 20.00 eller 19.30 - 22.00, i Enghavehuset, Enghavevej 4, til fælles spisning og samvær.

Programmet følger et nogenlunde fast skema, hvor der efter spisningen gives meddelelser fra de forskellige udvalg.

Et af klubmedlemmerne holder "3 min.", hvor man enten med egne ord eller ved oplæsning deler nogle tanker med de øvrige medlemmer. Efter kaffen er der ofte et indlæg fra en indbudt taler, eller vi drøfter klubbens aktiviteter.