Præsidieskifte i Alderslyst Y´s Mens Club

Traditionen tro er der skiftedag i alle i Y´s Mens Klubber pr. 1. juli, således også i Alderslyst Y´s Men´s Club.

Præsidiet for 2023-24 er fra venstre:

Skatmester Inger-Lis Sørensen, sekretær Søren W. Sørensen, Vice Vice præsident Arne Braüner, Vice præsident Orla Jensen og Præsident Bo Kofoed.

Tilbage til nyhedslisten